คะแนนเรทติ้ง
ความน่าเชื่อถือ

สาระ บันเทิง เชิงสร้างสรรค์

บริษัท ครูเชาว์โชว์ จำกัด ๐๘๙-๔๗๔๐๑๑๑

ข้อมูลติดต่อ

089-47401111 68 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

linkext.php?linkid=2260

Face ครูเชาว์โชว์

linkext.php?linkid=2264

Video ครูเชาว์โชว์ วันนี้

linkext.php?linkid=2617

App ครูเชาว์โชว์ 98.50 MHz

linkext.php?linkid=2261

ย้อนหลังรายการครูเชาว์

linkext.php?linkid=2262

สายตรง ครูเชาว์

linkext.php?linkid=2259

Menu Admin

linkext.php?linkid=2263

เรื่องควรรู้ รายวัน

linkext.php?linkid=2272

ส่งต่อ App Kruchaow Show

ครบทุกรส ความบันเทิง - ผู้สร้างสีสันให้ชีวิต

ข้อมูลติดต่อ

กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาของประชาชน - วิสัยทัศน์ : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต - วิสัยทัศน์ : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนแห่งความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น - จัดการศึกษาระดับ ม.ต้น ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เสริมภาษาญี่ปุ่น+อังกฤษ บูรณาการศาสตร์พระราชา บริหารจัดการสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมเรียนต่อ ม.ปลาย ประเทศญี่ปุ่นและโรงเรียนยอดนิยมในประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ